Revitalizace ZŠ Kalvodova v Jeseníku

Studie proveditelnosti, studie, DSP, 2022

Spoluautor DSP Radim Vaigl

Vybavení interiéru MINIMALISTIC

Dům byl postaven na přelomu 19. a 20.stol. jako penzion pro lázeňské hosty. Po druhé světové válce začal sloužit jako školka, V sedmdesátých letech prošel rekonstrukcí, při které byla použita typizovaná okna zcela jiných proporcí, střešní krytina byla nahrazena plechovou a dům ztratil původní charakter. Současná revitalizace mu vrátí původní drobnější měřítko a přiblíží ho jeho původnímu charakteru „lázeňské budovy obklopené zelení“ Členění domu na jednotlivé objemy je zvýrazněno různou strukturou a barvou ve hmotě probarvených omítek. Okna a dveře mají dřevěné rámy a jsou opatřené venkovními žaluziemi. Střecha je kryta hliníkovými šablonami v barvě břidlice. Klempířské a zámečnické výrobky mají stejný povrch.
Nově bude sloužit pro školu a školku s Montessori pedagogikou. Koncepce interieru proto vychází z její filozofie, která žákům umožňuje samostatné objevování přirozené podstaty věcí. Proto používáme materiály v jejich původní podobě. Na podlaze je přírodní linoleum, stěny jsou omítnuty bílou omítkou, na stropě je akustický podhled z heraklitu. Okna jsou dřevěná, dveře dřevěné v kovových zárubních. Mobiliář v mateřské škole je dřevěný, s použitím modulových krabic, které se dají snadno přestavět.
Ulice Kalvodova je slepá. Čtrnáct nových kolmých parkovacích stání umožní přímý nájezd z ulice Kalvodovy, pohodlné vycouvání a jízdu zpět.